Sačmarenje i poliranje betonskih površina

Pripremni radovi omogućavaju maksimalne učinke kada je u pitanju prionjivost podnih sistema sa podlogom. Način pripreme podloge podrazumeva tretman čeličnim kuglicama („sačmarenje“) koje istovremeno skidaju cementno mlijeko i slabe površinske dijlove do zdrave podloge sa istovremenim usisavanjem otpada i prašine,

što je preduslov za kvalitetno i brzo polaganje završne podne obloge.