Sanacija zaštita i ojačanje betonskih i drugih konstrukcija

Jedna od djelatnosti su i SANACIJE KONSTRUKCIJA GRAĐEVINA. Vrlo često pojavljuju se kao posebna potreba, tokom rekonstrukcija građevina.

Najčešći su zahtjevi glede:

 • povećanja nosivosti elemenata nosive konstrukcije
 • povećanja krutosti i stabilnosti nosivog sustava
 • produženja trajnosti građevine

Analizom postojećeg stanja (kvalitete gradiva, statike objekta) te uzimajući u obzir nove zahtjeve na konstrukciju, nudimo savremena tehnološka rješenja:

 • dodatna ojačanja:
 • armiranobetonskih greda, stupova, zidova i ploča,
 • drvenih greda,
 • čeličnih nosivih elemenata

Primjenom ljepljenih FRP lamela , tj. traka ili platna od karbonskih vlakana,smola, amida ili stakla

 • pojačanje konstrukcija dodavanjem ljepljenih čeličnih elemenata
 • sanacija pukotina i popravak degradiranih površina
 • dodatna pojačanja elemenata konstrukcije prskanim betonima (torkret – mokri ili suhi postupak)
 • injektiranje betonskih konstrukcija

Specijalni postupci

Karakteristika ovog područja djelatnosti je primjena SPECIJALNE OPREME u postupku sanacijskih radova. Raspolažemo brojnom i raznovrsnom mehanizacijom i opremom koja omogućava izradu poslova kao što su:

 • rezanje
 • uklanjanje (demoliranje) betona do tražene debljine
 • uklanjanje premaza ili grafita
 • injektiranja u betonu, zidanim konstrukcijama
 • mehaničko rezanje betona
 • frezanje utora ili razdjelnica u betonu
 • zalijevanje razdjelnica, dilatacija
 • miniranje bez eksplozije, primjenom bubrećih materijala
 • ugradnja prskanih betona mokrim i suhim postupkom (torkretiranje).
 • Skidanje grafita i nanošenje antigrafit premaza